Прв секс треба да имаш кога сите во друштвото почнуваат да имаат сексуални односи

Објаснување:
Одлуката за првиот сексуален однос е индивидуална, доброволна и слободна. Секој за себе одлучува кога се чувствува доволно физички, психички, емоционално и социјално зрел/а и подготвен/а да стане сексуално активен/а.
Едно од клучните прашања во тинејџерските врски е дали да се има или да се нема секс. Притисокот за имање сексуален однос, особено карактеристичен за оваа возраст, може да биде насочен кон обата пола, но почест е кон женскиот, поради различните социјални очекувања и третирања што се наметнуваат кон нив кога станува збор за сексуалниот однос. Додека за мажите се мисли дека се „вистински мажи“ колку повеќе имаат сексуален однос, за жените се очекува да бидат многу попребирливи и воздржани.

Митови:

  1. Еднаш дадена согласност за имање секс, важи засекогаш.
  2. Сексуалниот однос е задолжителен во бракот и не зависи од личната желба.

Факти:

  1. Секој има право да даде согласност за сексуален однос, но и да ја смени одлуката за време на сексуалната активност или во понатамошната врска кога за тоа не е спремен или едноставно не сака да има сексуален однос. Согласноста за имање сексуален однос еднаш дадена не мора да важи и за следниот пат кога лицето може да мисли или да чувствува поинаку.
  2. Постојат различни видови притисоци со кои некое лице може да се обиде да изнуди сексуален однос со друго лице. Тоа може да се случи во и надвор од врска, но и во брак. Во такви случаи никогаш не е виновна жртвата, иако може да трпи различни последици – од блага непријатност до силен страв, тага, лутина, повреденост и последици за физичкото здравје. Уверувањето дека сексуалниот однос е задолжителен во брак и не зависи од личната желба е насилство, затоа што сексуалниот однос не треба да е резултат на должност, туку – токму спротивното – на желба.

 

Стапувањето во сексуални односи во адолесцентските врски е нормално и пожелно доколку и двајцата партнери тоа го сакаат. Но, донесувањето одлука дали да се има или да се нема секс во тинејџерските години не е едноставно.

Има различни причини зошто некој може да не сака да има сексуален однос. Каква и да е причината, независно како му изгледа некому, таа мора да се почитува и да се постапува во согласност со неа. Лицето има право да реши што ќе прави со себе во согласност со своите моментални стравови, несигурности, уверувања, чувства и состојби.

Важно е да се размисли дали да се има сексуален однос поради чувство на удобност, безбедност, доброволност, задоволство и заштита на своето здравје. Секој треба да влезе во сексуална активност со друго лице доброволно и слободно (со целосна слободна и информирана согласност), а не поради исполнување на очекувањата на врсниците, поради имитација на некои медиумски идоли или поради очекувањата од партнерот/ката. Секој има право да даде или да не даде согласност за сексуален однос, а истовремено секој има одговорност да ја почитува одлуката на другиот. До дознавање на одлуката на другиот најдобро се доаѓа преку искрен разговор, а тие комуникациски вештини и удобноста за нивно водење се стекнуваат со созревањето, но и со искуството.

Последиците од имањето сексуален однос поради притисок може да бидат страшни: чувство на несигурност, изолација, депресија, физичка повреда, несакана бременост, зараза со ХИВ и со други СПИ, итн.

Една од најважните здрави причини да се има сексуален однос, зад кои стои вистинска, автентична желба, е желбата да се даде и да се прими задоволство, да се научи за сопствената сексуалност и за сопствените чувства, да се изрази интимност, поврзаност и љубов.

Дополнителни информации...

Наскоро

Публикации...